Systemy sterowania w układach RVF ROTENSO

Z roku na rok systemy RVF stają się coraz bardziej powszechne. Popularność tego typu układów, wynika z dużej elastyczności pozwalającej na ich szerokie zastosowanie, począwszy od niewielkich lokali użytkowych, poprzez biurowce, po rozległe hale produkcyjne. Szeroki zakres zastosowań systemów wymusza na producentach doskonalenie technologii, na którą zapotrzebowanie wciąż rośnie. Utrzymujący się trend rozwojowy nie dotyczy tylko rozwiązań konstrukcyjnych. Producenci prześcigają się w doskonaleniu technologii zarządzania i sterowania parametrami układów. Innowacje w tym zakresie pozwalają na osiągnięcie maksimum korzyści ekonomicznych z użytkowania sprawnych systemów klimatyzacji RVF. Odpowiedzi na te trendy rozwojowe dostarcza producent systemów Rotenso.

Kluczowym elementem zaawansowanych systemów sterowania RVF ROTENSO jest płyta główna agregatu odpowiadająca za komunikację, przetwarzanie parametrów zadanych przez użytkownika i zarządzanie pracą całego układu. Bogato wyposażona w elektronikę, będąca sercem układu sterowania, płyta główna systemu sterowania RVF ROTENSO stwarza możliwości dopasowania funkcji systemu sterowania do indywidulanych potrzeb użytkownika wynikających z jednostkowych uwarunkowań, specyfiki pracy i charakteru obiektu.

Transmisja danych i komunikacja między jednostkami.
W systemach RVF ROTENSO transmisja danych oparta jest na popularnym w automatyce standardzie RS-485 przeznaczonym do wielopunktowych linii transmisyjnych. W standardowym układzie, czyli takim gdzie mamy do czynienia z jedną jednostką centralną, komunikacja między płytą główną agregatu a płytami sterującymi jednostek wewnętrznych odbywa się przez dwużyłowy przewód ekranowany PQE.

Rys. 1. System komunikacji w układzie standardowym – przykładowy schemat.

W przypadku, gdy wymagana jest komunikacja między kilkoma agregatami tworzącymi pojedynczy moduł, wykorzystywane są dodatkowe styki H1, H2,E. W tej sytuacji jeden z agregatów pełni rolę jednostki nadrzędnej i zarządza pracą pozostałych jednostek zewnętrznych. Komunikacja między tak utworzonym modułem, a jednostkami wewnętrznymi odbywa się już standardowo, poprzez przewód PQE.

Niewątpliwą zaletą systemów RVF jest możliwość rozbudowy sieci komunikacyjnej w sposób, który pozwala jednocześnie na indywidualną oraz centralną kontrolę pracy układu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może zarządzać całym systemem za pomocą sterownika centralnego.

Sterowanie parametrami jednostek w układzie RVF ROTENSO.

W układach RVF ROTENSO zadawanie parametrów najczęściej realizowane jest za pomocą lokalnych sterowników przewodowych lub pilotów bezprzewodowych. Takie rozwiązanie pozwala na zarządzanie podstawowymi funkcjami systemu, m.in.:

 • włącz/wyłącz,
 • ustawienie trybu pracy,
 • ustawienie temperatury,
 • ustawienie prędkości nawiewu,
 • funkcja swing,
 • programator czasowy.

Sterowniki grupowe, moduły kontroli zdalnej, bramki protokołów BMS
Opisane wyżej funkcję należą do szeregu standardowych i powszechnie dostępnych opcji. Dla odróżnienia rozwiązania dostępne w systemach RVF ROTENSO umożliwiają dodatkowo rozbudowę sieci komunikacyjnej o sterowniki grupowe, moduły kontroli zdalnej, bramki protokołów BMS lub systemy centralnego zarządzania. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do szeregu dodatkowych zaawansowanych funkcji takich jak m.in.:

 • sterowanie przez wi-fi,
 • sterowanie indywidualne i grupowe,
 • zdalny moduł diagnostyczny,
 • generowanie raportów na temat zużycia energii elektrycznej,
 • możliwość jednoczesnego monitorowania pracy nawet do 1024 jednostek wewnętrznych w czasie rzeczywistym.

Rys. 2. Przykładowy Schemat sieci komunikacyjnej z systemem centralnego zarządzania RVF-NET.

Zalety systemu sterowania RVF ROTENSO
Inteligentny i sprawny system sterowania to warunek osiągnięcia optymalnych korzyści z wydajnych i wielofunkcyjnych systemów klimatyzacji. Zastosowane rozwiązania technologiczne w systemach klimatyzacji RVF ROTENSO pozwalają na wydajniejszą pracę systemu, który coraz dokładniej, płynniej, a przede wszystkim szybciej reaguje na potrzebę komfortu i ekonomii użytkowania systemów. Opisany, inteligentny system sterowania pozwala na kontrolę i zarządzanie pracą całego systemu, poszczególnych modułów, a nawet pojedynczych jednostek z dowolnego miejsca za pomocą sieci WiFi.

Zainteresowanych systemami klimatyzacji RVF Rotenso prosimy o kontakt:
+48 32 285 57 11
[email protected]