Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, jest stosowany w klimatyzatorach ściennych Rotenso.

Jest on bardziej wydajny od poprzednio stosowanych czynników, dzięki czemu dany system klimatyzacyjny wymaga jego mniejszych ilości. Czynnik chłodniczy R32 nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej dzięki współczynnikowi ODP równemu 0 i ma najniższy z dostępnych na rynku współczynników GWP równy 675. Jednocześnie efektywność energetyczna wzrosła od 2% do 9% w porównaniu do czynnika R410a.