Systemy klimatyzacji mini RVF V5 Rotenso

Jednym z głównych wyzwań jakie są stawiane dla zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w budynkach jest wybór właściwego systemu klimatyzacji. Coraz częściej skupiamy się na zapewnieniu odpowiedniej temperatury, wilgotności, prędkości przepływu powietrza, aby sprostać zwiększającym się wymaganiom użytkowników. Standardem wyposażenia obiektów budowlanych w instalacje sanitarne stają się systemy klimatyzacji. Stawiane są coraz wyższe wymagania dla producentów klimatyzacji, tak by precyzyjnie dostosować warunki mikroklimatu, przy jak najlepszej efektywności energetycznej tych urządzeń.
Systemy All DC Inverter Mini VRF Rotenso to wysoko wydajne rozwiązanie dla małych budynków komercyjnych wymagających chłodzenia lub grzania do kilku pomieszczeń za pomocą jednej jednostki zewnętrznej. Dla lepszego zrozumienia działania takiego systemu przez użytkownika, instalatora czy projektanta posłużę się rozwiązaniem mini RVF serii V5 marki Rotenso, które są dedykowane do obiektów, takich jak:
– domki jednorodzinne
– wille
– restauracje
– szkoły
– niewielkie obiekty komercyjne, małe powierzchnie biurowe, sklepy
– niewielkie obiekty przemysłowe, małe hale
System jest w stanie zapewnić moc chłodniczą nawet do 16 kW.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ DOBIERAJĄC SYSTEMY MINI RVF
Kluczowym narzędziem do doboru systemu Mini VRF jest program, który pozwala dopasować odpowiednie modele jednostek wewnętrznych i odpowiednią moc agregatu. Zaletą tych programów jest fakt, że od razu wskazują średnice rur odpowiednie do zadanych długości instalacji. Jest to bardzo ważne by posługiwać się programem indywidualnym dla każdego producenta. Nie zaleca się projektowania tego typu systemów na własną rękę, ponieważ są to układy czułe na błędy w doborze średnic i zastosowanie niewłaściwego orurowania może spowodować duże trudności w funkcjonowaniu systemu.
Należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych parametrów pozwalających na szybki dobór instalacji pod kątem sprawdzenia czy system będzie w stanie osiągnąć zadane parametry w danych pomieszczeniach, czy długości instalacji nie przekroczą maksymalnej wartości.

Zasada działania systemu klimatyzacji
Aby proces klimatyzacji mógł być prawidłowo zrealizowany potrzebne są cztery podstawowe elementy: sprężarka, parownik, skraplacz oraz zawór rozprężny. W trybie chłodzenia, poprzez sygnał zadany przez użytkownika z poziomu sterownika jednostki wewnętrznej, uruchamia się sprężarka zasysając czynnik w postaci gazu o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu, który poddany jest sprężeniu. Następnie czynnik w postaci gazu o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu trafia na skraplacz, gdzie oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego. Gaz skrapla się i w postaci ciekłej o niskiej temperaturze i wysokim ciśnieniu przepływa się do zaworu rozprężnego który zamontowany jest w jednostce wewnętrznej systemu RVF. Schłodzony czynnik trafia na wymiennik ciepła (parownik), pobierając ciepło z pomieszczenia i oddając chłód, zmienia przy tym stan skupienia ponownie na gaz. Odparowany czynnik o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu powraca ponownie na sprężarkę zamykając obieg.

Systemy Mini VRF zaliczane są do tzw. urządzeń inwerterowych, których praca polega na ciągłej zmianie przepływu czynnika chłodniczego, krążącego w układzie, podobnie jak w systemach VRF. Dzięki temu system precyzyjnie dostosowuje wydajność urządzenia do chwilowego zapotrzebowania chłodu lub ciepła przez użytkowników, nie powodując ciągłego włączania i wyłączania jednostek. Nie generuje to strat energii, ponieważ nie jest wywoływane uderzenie prądowe. Taka sytuacja ma miejsce tylko podczas momentu rozruchowego, w którym urządzenie wykorzystuje swoją pełną moc, a po uzyskaniu zadanej temperatury w sposób płynny stabilizuje pracę systemu do chwilowego zapotrzebowania na moc grzewczą / chłodniczą. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej podczas eksploatacji.

TYPOSZEREG URZĄDZEŃ SERII Mini RVF V5:
Aby dobrać odpowiedni system klimatyzacji należy uwzględnić zapotrzebowanie na moc chłodniczą lub grzewczą dla poszczególnych pomieszczeń analizowanego budynku. W przypadku agregatów Mini RVF Rotenso serii V5 zakres ten wynosi od 10 kW do 16 kW. Urządzenia te są wyposażone w jeden wentylator, dzięki temu ich wymiary są niewielkie i porównywalne do agregatów Multi Split.

ZAKRES PRACY W TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH
Poprzez zastosowanie najwyższej klasy komponentów i rozwiązań sterujących, system Mini RVF Rotenso może pracować zarówno w bardzo niskiej i bardzo wysokiej temperaturze zewnętrznej. W trybie grzania urządzenie osiąga 100% wydajności przy temperaturze (-5)°C. Podczas mroźnej zimy system taki pracuje stabilnie nawet przy temperaturze (-15)°C. Przy tak niskich temperaturach nie następuje wyłączenie się urządzenia, a jedynie spada jego wydajność. Praca przy tak niskiej temperaturze jest łatwo osiągalna, ponieważ urządzenie wyposażone jest w grzałki, które nie dopuszczają do awarii agregatu.
System pracuje stabilnie w trybie chłodzenia nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach 55°C. Jest to osiągnięte dzięki aktywnemu chłodzeniu płyty głównej agregatu, czynnikiem chłodniczym.

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI
W zależności od mocy chłodniczej agregatu seria Mini RVF V5 posiada wysokosprawne sprężarki inwerterowe DC marki Mitsubishi oraz GMCC. Wszystkie Mini VRF z inwerterem prądu stałego wykorzystują wysoce inteligentną sprężarkę napędzaną falownikiem. Ta zaawansowana technologia umożliwia modulowanie mocy jednostki zewnętrznej w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Ten zaawansowany system zapewnia precyzyjną regulację temperatury i bardzo wydajne zużycie energii, dzięki czemu znaczący wkład w ograniczenie wpływu na środowisko.

WYMIANA CIEPŁA
Wymiennik ciepła wyposażony jest w lamele zwiększające powierzchnię wymiany ciepła, dzięki temu zmniejsza się opór przepływającego powietrza. Żebra pokryte folią hydrofilową i miedziane rury z wewnętrznymi rowkami optymalizują wydajność wymiany ciepła. Niebieska powłoka lameli chroni przed korozją wywołaną działaniem różnych czynników, w tym powietrza, wody oraz innych, powodujących awaryjność systemów.

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO CHŁODNICY FREONOWEJ W CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Zestaw agregatu skraplającego inwerterowego Rotenso Mini RVF serii V5 wraz z modułem AHU umożliwia podłączenie z chłodnicą freonową w centrali wentylacyjnej, z czynnikiem chłodniczym R410A. W zależności od wyboru sposobu sterowania, moduł AHU BOX zapewnia dwie możliwości:
poprzez zestaw czujników temperatury, na wlocie do centrali
poprzez sygnał napięciowy 0 – 10 V
Dobierając odpowiedni zestaw należy zwrócić uwagę na moc całkowitą jaką potrzebuje chłodnica. Kolejnym istotnym aspektem jest ilość sekcji danej chłodnicy, ponieważ jedna chłodnica w centrali wymaga jednego zestawu AHU. Moduł AHU składa się z płyty sterującej, zaworu rozprężnego EXV, czujników temperatury, sterownika przewodowego wraz z okablowaniem.

CICHA PRACA
W zależności od posadowienia jednostek zewnętrznych, hałas generowany przez urządzenia jest mniej lub bardziej uciążliwy. Przez to istnieje możliwość odczucia negatywnych skutków generowanego hałasu przez pracujący agregat. Zastosowanie super cichego wentylatora, którego specjalna konstrukcja wraz z antywibracyjną łopatką zmniejszają głośność pracy jednostki, przetłaczając jednocześnie większą objętość powietrza.

INSTALACJA
Instalacja układów Mini VRF polega na prowadzeniu dwóch rur, w których płynie czynnik w postaci gazowej i cieczowej. Rozprowadzenie takiej instalacji do każdej jednostki odbywa się za pomocą trójników. Ważne jest, aby na konkretnych odejściach instalacji stosować trójniki dobrane z programu doborowego – by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu. Aby nie utracić gwarancji należy dobrać trójniki tego samego producenta, co inne kluczowe elementy instalacji.
Montaż urządzenia Mini RVF serii V5 Rotenso jest bardzo prosty dla Instalatora, ponieważ wprowadzone zostały kluczowe ułatwienia w tym zakresie:
Przestrzeń montażowa jest wystarczająco oszczędna, dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenia – nie wymagają specjalnej przestrzeni, co ułatwia wybór lokalizacji w ograniczonych przestrzennie miejscach.
Inną zaletą tak niewielkich rozmiarów agregatu Mini RVF serii V5 jest możliwość transportu windą – co skraca czas i nakład pracy przez Instalatora.
W systemach Mini RVF serii V5 komunikacja między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest mało skomplikowana, ponieważ połączenie wykonuje się szeregowo wykorzystując kabel P, Q oraz E. P i Q są to kable niepolaryzowane, natomiast E – jest ekranem.
Kolejną zaletą podczas instalacji systemu Mini VRF jest auto-adresacja jednostek wewnętrznych. Może być to ustawione poprzez jednostkę zewnętrzną. Redukuje to błędy wynikające z nieprawidłowego ustawienia adresów przez Instalatora. Za pomocą pilota bezprzewodowego dedykowanego do jednostki zewnętrznej można łatwo sprawdzić i modyfikować adres każdej jednostki wewnętrznej.
Sprężarka jest zabezpieczona przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, przez zastosowanie warstwy folii aluminiowej.
Płyta główna jest chłodzona czynnikiem pracującym w instalacji, pozwala to zwiększyć wydajność urządzenia przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Bez obaw możemy zamontować agregat w miejscach nasłonecznionych.
Łatwy dostęp do płyty sterującej bez zdejmowania całej obudowy, umożliwia wykonanie usług serwisowych – szybka diagnoza, dostęp do kodów błędu na jednostce.
Agregaty posiadają również funkcję autodiagnozy, wykrywając lokalizację awarii oraz wskazując na wyświetlaczu rodzaj usterki.
Przyłącza rur wyprowadzone na zewnątrz agregatu co daje łatwą dostępność do rur. Są one zabezpieczone przed zewnętrznymi czynnikami ciemną pokrywą. Porywa ochronna jest zastosowana również w przypadku zaworów.

PODSUMOWANIE
Urządzenia Mini RVF serii V5 marki Rotenso to doskonałe rozwiązania klimatyzacyjne dla obiektów o niewielkich powierzchniach użytkowych. Zapewniają komfort uczucia chłodu i ciepła przy ekstremalnie wysokich / niskich temperaturach zewnętrznych. Specjalnie skonstruowana sprężarka pozwala na zwiększenie wydajności w trybie chłodzenia oraz w trybie grzania. Dzięki temu koszty eksploatacyjne znacznie się redukują, osiągając lepsze parametry pracy.
Elegancki wygląd jednostek zewnętrznych daje pewność, że urządzenia Rotenso są często wybierane przez użytkowników. Łatwy montaż jednostek skraca czas pracy przez Instalatora. Marka Rotenso codziennie pracuje nad udoskonalaniem możliwości gwarantowanych usług, które skutkują pewnym zadowoleniem z użytkowników.

Zainteresowanych systemami klimatyzacji  mini RVF-V5 Rotenso prosimy o kontakt:
+48 32 285 57 11
[email protected]