Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Wspierane są nowoczesne, ekologiczne rozwiązania w tym zakup i montaż pomp ciepła.

Program jest adresowany do właścicieli budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych.

Wszystkie pompy ciepła Rotenso typu split oraz monoblock zostały zakwalifikowane do programu jako pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności.

Umożliwia to otrzymanie dotacji na zakup i montaż pompy ciepła Rotenso w kwocie do 13 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania lub do 18 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Maksymalna dotacja w programie może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Listę pomp ciepła Rotenso (wraz z dokumentacją) zakwalifikowanych do programu znajdziesz na stronie: https://lista-zum.ios.edu.pl/

Opis programu „Czyste powietrze” znajdziesz na stronie: http://czystepowietrze.gov.pl/

Czyste powietrze