Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskiwane w formularzu kontaktowym:

  • imię i nazwisko
  • miejscowość
  • kod pocztowy
  • adres email
  • telefon kontaktowy

są niezbędne do prawidłowego procesu odpowiadania na Państwa pytania.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Thermosilesia sp. z o.o. sp., Thermosilesia sp. z o.o. oraz Rotenso sp. z o.o.

Traktując ochronę danych osobowych jako jeden z najwyższych priorytetów w ramach prowadzonej przez nas działalności, przygotowano następujące informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Klauzula informacyjna marketingowa – pobierz >
2. Klauzula zgody na działania marketingowe – pobierz >
3. Klauzula dla osób rejestrujących się i biorących udział w szkoleniach – pobierz >
4. Klauzula dla partnerów handlowych – pobierz >
5. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego – pobierz >
6. Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera – pobierz >
7. Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się i korzystających z platformy B2B – pobierz >
8. Klauzula zgody dla odbiorców newslettera – pobierz >
9. Klauzula zgody dla formularza kontaktowego – pobierz >
10. Klauzula dotycząca rekrutacji pracownika, współpracownika, studenta, ucznia, stażysty – pobierz >
11. Klauzula zgody dla osób korzystających z portali społecznościowych – pobierz >
12. Polityka prywatności stron grupy Thermosilesia – pobierz >