Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Rotenso sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska. Twoje dane będą przetwarzane w celach statystycznych oraz w celu odpowiedzi na twoje zapytanie. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 b) oraz art. 6 f) ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych. Uzasadniony prawnie interes to prowadzona działalność gospodarcza, chęć jej poszerzania i umożliwienia sprawnej dystrybucji towaru. Dane będą przekazane do podmiotu realizującego obsługę formularza kontatkowego dla Rotenso sp. z o. o.

Dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego lub do końca wymiany informacji. Usuniemy je także na twoją prośbę.

Informujemy, że masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, które cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważasz, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem. Podanie adresu e-mail jest wymagane aby możliwa była korespondencja. Imię i nazwisko są opcjonalne, ułatwią nam komunikację. Jeżeli nie podasz adresu e-mail – formularz nie będzie mógł zostać wysłany. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania oraz automatycznego podejmowania decyzji.