Wszystko o etykiecie energetycznej klimatyzatora

Przeczytaj wywiad artykuł a dowiesz się między innymi:
👉 Kiedy klimatyzator otrzymuje klasę A+++?
👉 Co oznaczają poszczególne parametry na etykiecie energetycznej?
👉 Co oznaczają parametry: SEER, SCOP, kWh/annum, projektowe obciążenie chłodnicze
👉 Jak wyliczane są parametry podawane na etykiecie energetycznej?
👉 Do jakiej strefy klimatycznej zaliczana jest Polska?
👉 Gdzie szukać informacji oraz parametrów technicznych dla poszczególnych klimatyzatorów?
👉 Głośność klimatyzatora a obowiązujące przepisy – jak poprawnie interpretować?

Na wszystkie nurtujące zagadnienia, odpowiedzi udziela Product Manager ds. klimatyzacji firmy Rotenso – Paweł Krok.
Dla lubiących bardziej oglądać niż czytać, zapraszamy do obejrzenia wywiadu, w ramach cyklu „Akademii Rotenso”, publikowanym na YouTube >>>

Etykieta energetyczna klimatyzacji


MARCIN OWCZAREK: Dzisiaj porozmawiamy na temat etykiet energetycznych klimatyzatorów. Niby temat wydaje się prosty i łatwy, ale jak się jemu bliżej przyjrzeć to już taki nie jest.

PAWEŁ KROK: Tak – warto na ten temat porozmawiać ponieważ coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na energooszczędność urządzeń, wnikliwie analizując ich etykiety energetyczne.

Nowy wzór etykiety energetycznej – czy dotyczy również klimatyzacji?


To wyjaśnijmy z czego składa się etykieta energetyczna.  Jakie parametry znajdziemy na etykiecie i jak je interpretować?

Na początku warto doprecyzować, że w 2021 roku Unia Europejska wprowadziła zmiany, jeśli chodzi o klasyfikowanie urządzeń domowych AGD i RTV, pod kątem energooszczędności. Zmiany te dotyczą klasyfikacji urządzeń. Aktualnie klasy rozpoczynają się od litery G do litery A. Można zauważyć, że urządzenia które wcześniej charakteryzowały się klasą A+++, aktualnie klasyfikują się pod literą C, co oznacza, że producenci urządzeń elektrycznych są dodatkowo motywowani, aby produkować urządzenia jeszcze bardziej energooszczędne.

Ale jak patrzymy na etykiety energetyczne klimatyzatorów to dalej producenci posługują się oznaczeniami A++ lub A+++.
Aktualnie tej grupy produktów zmiany te nie dotyczą. Docelowo etykiety energetyczne klimatyzatorów będą analogiczne jak w urządzeniach domowych AGD/RTV. Natomiast dokładna dana wprowadzenia tych zmian nie jest jeszcze znana.

Omówienie etykiety energetycznej klimatyzatora


To omówmy, krok po kroku jak wygląda etykieta efektywności energetycznej klimatyzatora.

Od góry, po lewej stronie znajdziemy symbol (logo) producenta. Poniżej, po prawej stronie symbol jednostki wewnętrznej i symbol jednostki zewnętrznej.

SEER – to sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia. Jest on przyporządkowany do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Jeżeli urządzenie posiada przykładowo klasę A+++, to wiemy, że posiada ono wskaźnik SEER równy lub większy od 8,5.

Po prawej stronie etykiety energetycznej podawane są analogiczne dane, ale dla trybu ogrzewania.
SCOP – to sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie ogrzewania. Jest on również przyporządkowany do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Jeśli współczynnik SCOP jest równy lub większy od 5,10 to urządzenie otrzymuje klasę A+++. Natomiast jeśli jest równy lub większy od 4,60 to klimatyzator otrzymuje klasę A++.

Parametry klimatyzatora dla trybu ogrzewania na etykiecie energetycznej – co oznaczają?


Patrząc na etykietę energetyczną, to w trybie ogrzewania mamy podane aż dwie klasy. Przykładowo, na etykiecie dla modelu Rotenso Versu Pure mamy podaną klasę A+++ i A ++. Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego tak jest?


Etykieta energetyczna może zawierać dane dla trzech różnych stref klimatycznych. Patrząc na dole, po lewej stronie oznaczone kolorem przypominającym czerwony mamy podane parametry dla strefy klimatu ciepłego. Po środku, kolorem zielonym oznaczone są parametry podawane dla klimatu umiarkowanego, czyli dla klimatu, do którego zaliczana jest Polska. I po prawej stronie, kolorem niebieskim oznaczona jest strefa klimatyczna – chłodna.

Spoglądając niżej, pod klasami energetycznymi, mamy podane parametry takie jak: projektowe obciążenie cieplne, które podane jest w kW. Tutaj również ważne jest, aby nie mylić tego parametru z wydajnością grzewczą urządzenia. W kartach katalogowych klimatyzatorów ten parametr jest opisany jako „obciążenie cieplne”. Jest to przyjęte, projektowe obciążenie cieplne na cele obliczeniowe parametrów, które znajdujemy na etykiecie energetycznej, dla trybu ogrzewania w ujęciu sezonu grzewczego. Następnie widzimy SCOP, czyli sezonowy współczynnik efektywności energetycznej dla ogrzewania w danym klimacie oraz poniżej mamy sezonowe zużycie energii elektrycznej w ujęciu całego sezonu grzewczego, zgodnie z normami i założeniami ustawodawcy.

Etykieta energetyczna Rotenso Versu Pure
Parametry dla klimatu ciepłego (tryb ogrzewania)
Parametry dla klimatu umiarkowanego (tryb ogrzewania)
(kW) – projektowe obciążenie cieplne | SCOP – sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie ogrzewania | (kWh/annum) – sezonowe zużycie energii elektrycznej w ujęciu całego sezonu grzewczego
Parametry dla trybu chłodzenia

Strefy klimatyczne na etykietach energetycznych


Spoglądają na mapę Europy umieszczoną na etykiecie to uważne oko dostrzeże, że Polskę zakwalifikowano do strefy chłodnej a nie do strefy umiarkowanej?

Tak to wygląda. Natomiast formalnie rzecz biorąc Polska należy do strefy umiarkowanej. Mapkę znajdującą się na etykiecie energetycznej należy traktować wyłącznie poglądowo, ponieważ jest to szablon narzucony przez ustawodawcę. Taką samą etykietę, to znaczy jej szablon możemy znaleźć u wszystkich producentów urządzeń klimatyzacyjnych. Warto pamiętać, że producenci mają obowiązek podawania parametrów na etykiecie energetycznej wyłącznie dla tych stref, dla których urządzenie jest dopuszczone do sprzedaży.

Parametr sezonowego zużycia energii w trybie ogrzewania

Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz podawana na etykietach energetycznych. Mianowicie, przy niektórych modelach klimatyzatorów, sezonowe zużycie energii w trybie grzania (kWh/annum) jest niższe w klimacie umiarkowanym niż w klimacie ciepłym? Trochę to przeczy logice.
Na pierwszy rzut oka faktycznie tak to może wyglądać. Jest to spowodowane kilkoma odmiennymi czynnikami związanymi z dokonywaniem labolatoryjnych pomiarów.

Po pierwsze – założenia dla każdej ze stref klimatycznych są całkowicie inne. Inne są temperatury pracy urządzenia, inne są ilości godzin pracy urządzenia. Dokładne dane obliczeniowe na ten temat znajdziemy w Dyrektywie Unii Europejskiej 626/2011.

Po drugie – z zasady urządzenia o podwyższonych parametrach grzania, skonstruowane dla strefy klimatycznej umiarkowanej lub chłodnej będą charakteryzowały się większą konsumpcją energii w strefie ciepłej. Dziej się tak, gdyż przy optymalizacji urządzenia (podzespoły i oprogramowanie) do warunków w strefie umiarkowanej dana jednostka będzie miała zbyt duży zapas mocy w stosunku do zapotrzebowania cieplnego w klimacie ciepłym. Skutkować to będzie gorszą modulacją oraz częstszym taktowaniem urządzenia a finalnie również większym zużyciem energii. Klimatyzator jako pompa ciepła powietrze – powietrze, tak jak każda inna pompa ciepła powinna być dobrana możliwie precyzyjnie „w punkt”, aby była energooszczędna.

Po trzecie – w każdej ze stref klimatycznych jest wyznaczane inne zapotrzebowanie na moc grzewczą pomieszczenia w temperaturze biwalentnej. Oznacza to, że pomieszczenie przyjęte na potrzeby testów, dla każdej ze stref różnią się i charakteryzują się odmiennymi stratami energii cieplnej.

Etykieta energetyczna M35XI
(kWh/annum) – sezonowe zużycie energii elektrycznej w ujęciu całego sezonu grzewczego dla klimatu ciepłego oraz umiarkowanego

Temperatura biwalentna – brzmi to bardzo skomplikowanie.
Postaram się wyjaśnić to pojęcie na konkretnym przykładzie etykiety energetycznej dla modelu Rotenso Versu Pure, gdzie współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną wynosi 2,5 kW dla temperatury biwalentnej -7°C, czyli dla klimatu umiarkowanego.
Oznacza to, że wartości umieszczone na etykiecie energetycznej zostały otrzymane podczas testów labolatoryjnych, przeprowadzonych w znormalizowanym pomieszczeniu. Zapotrzebowanie na ciepło testowego pomieszczenia wynosi 2,5 kW mocy cieplnej, przy temperaturze biwalentnej, zewnętrznej -7°C oraz przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia +20°C.

Głośność klimatyzatora na etykietach energetycznych


Pozostał nam ostatni parametr podawany na etykiecie energetycznej, czyli głośność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora.

Przede wszystkim, warto wyjaśnić, na czym polega sposób pomiaru głośności urządzeń klimatyzacji? Wykonywany jest on w komorze bezechowej, w odległości 1,5 metra bezpośrednio od urządzenia. Właśnie ten wynik głośności znajduje się na etykiecie energetycznej i na kartach katalogowych urządzeń.

Wyniku tych badań, czyli danych o głośności klimatyzatora umieszczonych na etykiecie energetycznej nie możemy bezpośrednio porównywać z normami głośności (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.06.2007 o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku), na które często powołują się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Pomiar głośności na potrzeby weryfikacji tych norm odbywa się całkowicie inaczej. Ma on miejsce wewnątrz pomieszczenia, przy zamkniętych oknach, więc są to dwa całkowicie różne, nieporównywalne parametry głośności.

Zgadza się. To jest częsty błąd, gdy porównujemy miary, które nie powinny być ze sobą porównywane.

Korzystając z okazji chciałbym zachęcić wszystkie osoby chcące zgłębić ten temat do zapoznania się z odpowiednimi dyrektywami i normami, które mówią o etykietach energetycznych i znajdujących się na nich parametrach.

– Dyrektywa UE 626_2011 – klimatyzatory jako pompy ciepła powietrze/powietrze
– Dyrektywa UE 813_2013 – pompy ciepła powietrze/woda
– Norma EN 2281_2016

Dziękuję za rozmowę

Poznaj bogatą ofertę klimatyzacji Rotenso

Marka Rotenso oferuje największą ofertę klimatyzatorów ściennych (pokojowych) na rynku polskim. Aktualnie oferujemy aż 16 modeli klimatyzatorów!
Poznaj naszą ofertę:
Klimatyzatory pokojowe >>>
Klimatyzatory komercyjne >>>
Klimatyzatory multi split >>>
Klimatyzatory przenośne >>>

Montaż klimatyzacji Rotenso

Osoby zainteresowane montażem klimatyzacji do ogrzewania zachęcamy do kontaktu z firmami instalacyjnymi.
Dane kontaktowe znajdziecie na naszej mapie >>>