Co to jest defrost w klimatyzacji?


Przeczytaj poniższy wywiad
 a dowiesz się między innymi:
👉 Co to jest defrost czyli odszranianie?
👉 Czy zaszronienie wymiennika ma wpływ na działanie klimatyzacji?
👉 Czy mamy wpływ na częstotliwość występowania defrostów?
👉 Jak najekonomiczniej korzystać z klimatyzacji do ogrzewania?
👉 Dlaczego klimatyzatory do ogrzewania powinny posiadać „pakiet całoroczny”?
👉 Dodatkowy defrost – jak można go uruchomić?

Dla lubiących bardziej oglądać niż czytać, zapraszamy do obejrzenia wywiadu, w ramach cyklu „Akademii Rotenso”, publikowanym na YouTube >>>

Defrost czyli odszranianie


MARCIN OWCZAREK: Dla wielu klientów, którzy dotychczas klimatyzację wykorzystywali tylko do chłodzenia, pewnym zaskoczeniem przy użytkowaniu jej w trybie ogrzewania jest zachodzący proces zwany defrostem, czyli odszranianiem wymiennika jednostki zewnętrznej klimatyzatora.
PAWEŁ KROK: Zgadza się. Zaszronienie wymiennika klimatyzatora jest wynikiem zjawiska wynikającego z praw fizyki występujących w przyrodzie. Nie jest to żaden awaryjny tryb pracy urządzenia.

Wyjaśniając ten proces w najprostszy sposób, to aby możliwe było ogrzewanie klimatyzatorem, wymiennik w jednostce zewnętrznej musi mieć temperaturę niższą od otaczającego go powietrza. Wtedy klimatyzator może pozyskać energię znajdującą się w otaczającym go powietrzu.

Oznacza to, że już przy temperaturach zewnętrznych około 5°C lub niższych, wymiennik klimatyzatora ma temperaturę niższą niż 0°C. W takich warunkach na wymienniku wykrapla się wilgoć zawarta w powietrzu, która następnie zamarza. Efektem końcowym jest utworzenie się szronu na lamelach wymiennika jednostki zewnętrznej klimatyzatora.

Czy zaszronienie wymiennika ma wpływ na pracę klimatyzatora?
Oczywiście, gdyż zostaje zakłócony przepływ powietrza pomiędzy lamelami wymiennika w jednostce zewnętrznej. Innymi słowy, klimatyzator w mniejszym stopniu ma możliwość pobierania energii znajdującej się w przepływającym przez wymiennik powietrzu.

Rozumiem, że w momencie zaszronienia wymiennika klimatyzator powinien uruchomić tryb defrostu?
Tak, aby utrzymać przepływ powietrza na wymienniku jednostki zewnętrznej, klimatyzator automatycznie uruchamia tak zwany tryb defrostu, czyli odszraniania.

Możesz opisać co się wtedy dzieję?
Klimatyzator odwraca obieg czynnika w układzie a mówiąc prościej to zmienia tryb pracy na chłodzenie. W tym trybie wymiennik jednostki zewnętrznej jest wygrzewany, aby zgromadzony szron mógł się roztopić i spłynąć z wymiennika na tacę ociekową.

Czy mamy wpływ na częstotliwość występowania defrost’ów?


Nasuwa się wniosek, że jako użytkownik zamontowanego klimatyzatora mamy niewielki wpływ na częstotliwość defrostów dokonywanych przez urządzenie?
Nie do końca. Możemy na nie wpływać, po pierwsze poprzez optymalne ustawienie parametrów pracy klimatyzatora a pod drugie poprzez dbanie o czystość wymienników.

To jak najefektywniej i tym samym jak najekonomiczniej powinniśmy korzystać z klimatyzacji w trybie ogrzewania?

Po pierwsze – klimatyzacja pracuje najwydajniej i najekonomiczniej w trybie ciągłym, czyli nie jest co chwilę włączana i wyłączana po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu.
Najlepiej zadać optymalną dla nas temperaturę na pilocie klimatyzatora, w zależności od upodobań np. od 21°C do 24°C i wentylator ustawić na tryb „Auto”. Klimatyzator będzie wtedy pracował najwydajniej, podtrzymując w sposób ciągły zadaną temperaturę. Spowoduje to, że deftosty będą występować rzadziej.

Nasuwa mi się tutaj prosta analogia do ekonomicznej jazdy samochodem
Zgadza się. Podróżując na danym odcinku z prędkością 90 km/h spalimy miej paliwa niż gdy co chwilę będziemy zwalniać np. do 50 km/h a następnie przyspieszać do 130 km/h.

Po drugie – należy utrzymywać wymienniki klimatyzatora w czystości. Zabrudzone wymienniki, zarówno jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej to utrudniony przepływ powietrza pomiędzy lamelami. Powoduje to zmniejszenie wydajności klimatyzatora i dodatkowo wpływa na jego częstsze defrosty. Dlatego tak ważne jest dokonywanie przeglądów klimatyzacji zgodnie z przewidzianymi harmonogramami opisanymi w karcie gwarancyjnej.

Defrosty w klimatyzatorach do ogrzewania?


Producenci klimatyzatorów podkreślają, że klimatyzacja, którą chcemy ogrzewać pomieszczenia, przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C powinny posiadać tzw. pakiet całoroczny, czyli grzałki tacy ociekowej i karteru sprężarki. Dlaczego?
Podczas defrostu, szron z wymiennika jest roztapiany i w postaci skropli spływa na tacę ociekową. Następnie grawitacyjnie jest on odprowadzany na zewnątrz poprzez dedykowane otwory w tacy ociekowej. Aby skropliny nie zamarzły na tacy ociekowej producenci montują grzałkę tacy ociekowej.

W przypadku braku grzałki tacy ociekowej, przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0°C woda może oblodzić otwór odprowadzający wodę i zamarzać na dnie tacy. Stopniowo spiętrzając się i jednocześnie zmniejszając światło przepływu powietrza przez wymiennik. Finalnie nawarstwiony lód na tacy ociekowej może spowodować zablokowanie silnika wentylatora lub nawet doprowadzić do rozsadzenia łopatek wentylatora, które mogą dodatkowo uszkodzić wymiennik i rozszczelnić układ freonowy.

Co się dzieje dalej ze skroplinami?
Gdy jednostka zewnętrzna jest posadowiona na gruncie to skropliny najczęściej są odprowadzane bezpośrednio na gruntu. Natomiast gdy jednostka jest zawieszona na ścianie to skropliny najczęściej są odprowadzane z tacy poprzez dodatkowo zamontowany wąż (rurę), aż do poziomu gruntu. W takim przypadku zalecamy, aby wąż (rurę) odprowadzający skropliny doposażyć o dodatkowy kabel grzewczy.
Pamiętajmy, że gdy korzystamy z klimatyzatora do ogrzewania, to jednostka zewnętrzna powinna być zamontowana co najmniej 30-40 cm nad poziomem zero, aby nie zasypał jej śnieg, a potencjalnie zamarzająca woda odprowadzana z tacy ociekowej, spiętrzając się nie zatkała odpływu skroplin w jednostce zewnętrznej.

Dodatkowy defrost – czy można uruchomić?


Przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, może się zdarzyć, że standardowy defrost okazuje się niewystarczający i zalegający lód na jednostce nie został w pełni usunięty.
Wtedy możemy uruchomić nasz klimatyzator w trybie chłodzenia. Dodatkowo ustawiamy najniższy bieg wentylatora i najniższą dostępna temperaturę np. 17°C. W tym trybie pracy pozostawiamy klimatyzator na okres 5-15 min, aż lód znajdujący się na wymienniku zostanie rozmrożony i usunięty.

Jeśli pomimo tak wykonanego defrost’u agregat nadal jest oblodzony to powinniśmy zweryfikować jaka jest tego przyczyna. Może się okazać że sam wymiennik jest rozmrożony, natomiast lód zalegający na agregacie trzyma się jego obudowy, wspornika czy też siatki ochronnej, która niekiedy jest dodatkowo zamontowana na wymienniku. Jeżeli nasza jednostka notorycznie nie jest w stanie samodzielnie się odlodzić to powinniśmy wezwać instalatora, który zweryfikuje przyczynę niepełnych defrostów.

Myślę, że temat omówiliśmy dość wyczerpująco. Czy może jest coś, co jeszcze powinniśmy podpowiedzieć użytkownikom?
Osoby, które używają klimatyzacji codziennie, a tak zwykle jest, gdy klimatyzator jest używany do ogrzewania pomieszczeń, powinny dbać o czystość filtra elektrostatycznego. Zabrudzony filtr ogranicza przepływ powietrza oraz wymianę temperatur tym samym negatywnie wpływa na pracę klimatyzatora.

Filtr elektrostatyczny znajduje się w każdej jednostce wewnętrznej klimatyzatora. W większości modeli wystarczy podnieść przedni panel i już możemy swobodniej wyjąć filtr. Czyścimy go pod bieżącą, letnią wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Czynność tę najlepiej wykonywać przynajmniej raz w miesiącu.

Dziękuję za rozmowę

Poznaj bogatą ofertę klimatyzacji Rotenso

Marka Rotenso oferuje największą ofertę klimatyzatorów ściennych (pokojowych) na rynku polskim. Aktualnie oferujemy aż 16 modeli klimatyzatorów!
Poznaj naszą ofertę:
Klimatyzatory pokojowe >>>
Klimatyzatory komercyjne >>>
Klimatyzatory multi split >>>
Klimatyzatory przenośne >>>

Montaż klimatyzacji Rotenso

Osoby zainteresowane montażem klimatyzacji Rotenso zachęcamy do kontaktu z autoryzowanymi firmami instalacyjnymi.
Dane kontaktowe znajdziecie na naszej mapie >>>