Zbiorniki buforowe do instalacji CO

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Zbiorniki buforowe Rotenso Thermos Store

Podstawową funkcją zbiornika buforowego jest magazynowanie oraz uzupełnienie zładu wody grzewczej w instalacji hydraulicznej, a odpowiednio podłączony może pełnić także rolę sprzęgła hydraulicznego.

Zbiorniki buforowe Rotenso Thermos Store o pojemnościach od 50 litrów do 250 litrów są wykonane ze stali czarnej, izolowane twardą pianką poliuretanową o grubości 42 mm posiadającej doskonałe właściwości izolacyjne. Całość zamknięta w obudowie z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Zastosowanie zbiorników buforowych

Modernizacja instalacji grzewczej, poprzez zastąpienie nieefektywnego źródła np. ciepła pompą ciepła np. Rotenso Aquami, w większości przypadków pociąga za sobą także konieczność wymiany zbiornika CWU oraz zakupu zbiornika buforowego.

Zbiorniki buforowe Thermos Store służą do gromadzenia nadmiaru energii wytwarzanej we współpracującym źródle ciepła, którym może być zarówno pompa ciepła, jak również kocioł gazowy itp. Dzięki funkcji akumulacji ciepła zbiorniki buforowe zintegrowane z systemem grzewczym podnoszą efektywność a jednocześnie żywotność współpracującego źródła ciepła np. pompy ciepła powietrze-woda poprzez odpowiednie zwiększenie zładu instalacji wodnej.

Zbiornik Ciepłej Wody Użytkowej, a Zbiornik Buforowy

Zbiornik buforowy stanowi element instalacji grzewczej budynku i służy przede wszystkim do akumulacji ciepłej wody zasilającej instalację grzewczą. W odróżnieniu od zbiornika ciepłej wody użytkowej (CWU) bufor nie służy do podgrzania wody na potrzeby bieżącego zużycia np. do mycia lub kąpieli.

Funkcje zbiornika buforowego

Nośnikiem energii w instalacjach ogrzewania jest woda. Zapewnienie jej wystarczającej ilości jest konieczne by skumulowana energia w wodzie pozwoliła utrzymać warunki komfortu termicznego w budynku.

Bufor ciepła w instalacjach z pompami ciepła tworzy właśnie zład wody, czyli zapewnia odpowiednią ilość wody w instalacji wpływając tym samym na płynną pracę pompy ciepła, która dzięki akumulacji ciepła włącza i wyłącza się możliwie najrzadziej, a tym samym ochrania serce układu chłodniczego czyli sprężarkę. W ten sposób zbiornik buforowy ma niebagatelne znaczenie dla żywotności źródła ciepła, jak i ekonomicznej pracy układu.

Zbiornik buforowy we współpracy z pompą ciepła Rotenso

Zład wody (pojemność wodna instalacji) w pompach ciepła jest konieczny na potrzeby defrostu czyli odmrażania wymiennika. Podczas pracy pompy ciepła zachodzi naturalne zjawisko zaszronienia się wymiennika, który musi zostać odszroniony, aby pompa działała prawidłowo.

Defrost odbywa się z wykorzystaniem energii cieplnej zakumulowanej w instalacji lub właśnie w zbiorniku buforowym. Jaki jest minimalny i prawidłowy zład wody? W przypadku pomp ciepła Rotenso Aquami minimalny zład wody wynosi on 40 litrów.

Optymalny zład wody dla prawidłowego działania pompy ciepła to 17 litrów na każdy 1 kilowat nominalnej mocy pompy ciepła. Oznacza to, że dla pompy ciepła o mocy nominalnej 10 kW potrzebujemy w instalacji około 170 litrów wody.

Poza funkcją magazynowania wody zbiornik buforowy zapewnia także odpowiedni przepływ wody przez instalację grzewczą. Zbiornik buforowy będzie dużym wsparciem dla starszych, modernizowanych instalacji centralnego ogrzewania, w których pojawiają się problemy z zachowaniem odpowiednich przepływów.

Gdzie kupićZapytaj o produkt