Agregaty do central

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Agregaty skraplające RAHU

Jednostki zewnętrzne Rotenso Imoto oraz Unico (generacja X) to nowoczesne i wydajne agregaty dedykowane również do central wentylacyjnych jako zasilanie chłodnic i nagrzewnic freonowych. Podłączenie możliwe jest dzięki modułowi RCU-AHUBOX-1C, a sterowanie trybem pracy chłodzenia/grzania odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Moduł jest wyposażony w wyjście sterujące trybem odszraniania i alarmu. Agregaty dostępne są w dziewięciu różnych mocach od 2,6 kW do 15,5 kW. Specjalna konstrukcja i wbudowany pakiet zimowy tj.  grzałkę tacy ociekowej i grzałkę karteru sprężarki zapobiegają zalodzeniu jednostek zewnętrznych.

Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C

Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX-1C możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%.
Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania.

Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii „W”: IMOTO I26W, I35W, I50W.
Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii „X”: IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.

Agregaty skraplające RVF AHU

To zaawansowane rozwiązanie umożliwiające podłączenie każdej jednostki zewnętrznej RVF Rotenso do dowolnych, umieszczonych zwykle w centralach wentylacyjnych, chłodnic/nagrzewnic freonowych.

Rozwiązanie RVF AHU, wykorzystując czujniki znajdujące się w zestawie, pozwala zasilić zarówno wymiennik, który nie posiada zaawansowanego
sterowania i oczujnikowania, jak i centralę wentylacyjną wyposażoną we własną automatykę z wyjściem sygnału 0-10V.

Systemy RVF AHU umożliwiają tworzenie idealnych rozwiązań pozwalających pracować agregatom w trybie chłodzenia lub grzania. Jedna centrala wentylacyjna wymaga co najmniej jednego
zestawu AHU.

Moduł RVF-AHU-KIT

[Automatyka]

Moduł AHU KIT jest wyposażony w wyjście sterujące trybem odszraniana i alarmu. Umożliwia automatyczną zmianę trybów pracy z chłodzenia na grzanie i odwrotnie. Moduł RVF-AHU-KIT obsługuje maksymalnie do 4 szt. modułów RVF-AHU-EXV umożliwiając automatyczną zmianę trybów chłodzenie/grzanie.

Rozwiązanie to można zastosować w każdym obiekcie gdzie potrzebujemy grzać lub chłodzić wymiennikiem freonowym o mocy od 2 kW do maksymalnie 244 kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał pozwolenia na pracę On/Off lub sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Współpracuje z wszystkimi jednostkami zewnętrznymi RVF Rotenso.

Moduł RVF-AHU-EXV

[Zawór rozprężny]

Moduł RVF-AHU-EXV to zestaw zaworów rozprężnych współpracujący z automatyką RVF-AHU-KIT umożliwiający pracę w trybie chłodzenia lub grzania. Rozwiązanie można zastosować w każdej centrali wentylacyjnej
z chłodnicą/nagrzewnicą freonową o mocy od 2 kW do maksymalnie 244 kW.

Sterowanie zaworami odbywa się dzięki podłączeniu do automatyki AHU KIT poprzez sygnał pozwolenia na pracę ON/OFF lub sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%.

Wyposażony w wyjście sterujące trybem alarmu i odszraniana. Współpracuje z wszystkimi jednostkami zewnętrznymi RVF Rotenso.