Sprawdź wysokość dofinasowania do zakupu pomp ciepła
i klimatyzacji
Rotenso w programie „Czyste Powietrze”

Wyższa dotacja i progi dochodowe od 3 stycznia 2023 r.

Właściciele istniejących budynków planujący modernizacje systemu grzewczego i zakup pompy ciepła powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na dotacje na wymianę źródła ciepła i termomodernizację w programie „Czyste Powietrze”. Szczególnie, że od 3 stycznia 2023 r. w jego nowej odsłonie niemal dwukrotnie wzrosła kwota dofinansowania. Nawet do 136 200 zł można uzyskać w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła połączonego z przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji budynku i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ponadto ustalono wyższe progi dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania. Wartą uwagi zmianą jest także możliwość sfinansowania audytu energetycznego do kwoty 1 200 zł w 100 proc. w ramach bezzwrotnej dotacji.

Dla kogo?

Program Czyste powietrze jest skierowany dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych w budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą wybudowanych przed 2014 r. Bezzwrotne dotacje można otrzymać na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji oraz wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na energooszczędne. Wysokość dotacji jest uzależniona od zakresu prac oraz uprawnienia do poszczególnych poziomów dofinansowania zależnych od osiąganych dochodów.

Wysokość dotacji do zakupu pompy ciepła dla poszczególnych poziomów dofinansowania:

1. Dla podstawowego poziomu dofinansowania, do którego uprawnione są osoby o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł, kwota dotacji wyniesie:

 • w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji:
  66 000 zł (z instalacją PV)
  60 000 zł (bez instalacji PV)
 • bez przeprowadzenia termomodernizacji:
  41 000 zł (z instalacją PV)
  35 000 zł (bez instalacji PV)

W tym przypadku dotacja na zakup pompy ciepła powietrze-woda Rotenso wszystkich serii tj. Rotenso Aquami, Rotenso Windmi, Rotenso Heatmi, Rotenso Airmi (jako urządzenia o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) wynosi 55 proc. poniesionych kosztów netto ( maksymalna kwota dotacji w zł to 19 400).

Kupujący pompę ciepła powietrze-powietrze (klimatyzacja do ogrzewania) mogą liczyć na zwrot 40 proc. poniesionych kosztów netto (maksymalna kwota dotacji w zł to 4 400).

2. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, do którego uprawnieni są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, kwota dotacji może wynieść:

 • w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji:
  99 000 zł (z instalacją PV)
  90 000 zł (bez instalacji PV)
 • bez przeprowadzenia termomodernizacji:
  59 000 zł (z instalacją PV)
  50 000 zł (bez instalacji PV)

W tym przypadku dotacja na pompy ciepła powietrze-woda Rotenso wszystkich serii tj. Rotenso Aquami, Rotenso Windmi, Rotenso Heatmi, Rotenso Airmi (jako urządzenia o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) wynosi 70 proc. poniesionych kosztów netto ( maksymalna kwota dotacji 28 100).

Beneficjenci, którzy zdecydują się na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-powietrze (klimatyzacja do ogrzewania) otrzymają zwrot 70 proc., maksymalna kwota dotacji to 7 800 zł.

3. Dla najwyższego poziomu dofinansowania, do którego uprawnieni są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym kwota dotacji może wynieść:

 • w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji:
  135 000 zł (z instalacją PV)
  120 000 zł (bez instalacji PV)
 • bez przeprowadzenia termomodernizacji:
  79 000 zł (z instalacją PV)
  70 000 zł (bez instalacji PV)

W tym przypadku dotacja na pompy ciepła powietrze-woda Rotenso wszystkich serii tj. Rotenso Aquami, Rotenso Windmi, Rotenso Heatmi, Rotenso Airmi (jako urządzenia o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) wynosi 100 proc. poniesionych kosztów netto ( maksymalna kwota dotacji 35 200 zł).

Podobnie w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze czyli systemu klimatyzacji do ogrzewania beneficjenci mogą uzyskać 100 proc. zwrotu poniesionych kosztów  (maksymalna kwota dotacji 11 100 zł).

Możliwość prefinansowania inwestycji oraz uzyskania kredytu Czyste powietrze

Dzięki prefinansowaniu do 50 proc. przyznanej beneficjentowi dotacji na realizację przedsięwzięcia może zostać wypłacone w formie zaliczki bezpośrednio na rachunek bankowy beneficjenta lub wykonawcy, z którym beneficjent zawarł umowę. Wypłata zaliczki jest możliwa po spełnieniu warunków szczegółowo opisanych na oficjalnej stronie Programu Czyste powietrze.

Poza dotacją z prefinansowaniem beneficjenci programu Czyste powietrze, którzy nie dysponują własnymi środkami, mogą uzyskać na realizację przedsięwzięcia kredyt na korzystnych warunkach z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego od współpracujących w programie banków.

Poniżej przedstawiamy listę pomp ciepła powietrze-woda, które spełniają warunki programu Czyste powietrze (kwalifikowane jako urządzenia o podwyższonej efektywności energetycznej):

Pompy ciepła powietrze-woda typu split:

Rotenso Aquami Split
Rotenso Heatmi Split
Rotenso Aquami Airmi Split

Pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok:

Rotenso Aquami Monoblock  (poza Aquami Big Mono 30 kW)
Rotenso Airmi Monoblock
Rotenso Windmi Monoblock

Pompy ciepła powietrze-woda split typu all in one:

Rotenso Aquami All in Split