Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
EHTIC- European Health Tech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu o wartości ponad 110 milionów złotych, współfinasowanego przez Unię Europejską, koncern Philips, miasto Zabrze oraz Politechnikę Śląską. EHTIC, powstałe przy jedynym w Polsce, Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dzięki współdziałaniu środowiska naukowego, biznesu oraz samorządu, jest jednym z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Laboratoria inżynierii biomedycznej EHTIC, wyposażone w aparaturę najnowszej generacji, posłużą do rozwoju badań nad sztuczną inteligencją, telemedycyną i informatyką medyczną. Nowoczesna infrastruktura stwarza zaplecze do opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii oraz produktów medycznych służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce oraz skutecznemu leczeniu i rehabilitacji pacjentów.

RVF EHTIC

Jednostki wewnętrzne ENOS do systemów RVF
W zależności od projektu architektonicznego oraz zamysłu inwestora, we wszystkich nowych obiektach, zarówno elementy instalacji, jak i same klimatyzatory mogą zostać zupełnie zabudowane lub wyeksponowane. Szeroka gama jednostek wewnętrznych Rotenso RVF ściennych, kasetonowych, kanałowych, przypodłogowo-podsufitowych pozwala aranżować urządzenia we wnętrzu o każdym stylu.
EHTIC to nowy, inteligentny i energooszczędny obiekt, w którym inwestor zadbał, aby kwestiom związanym z ekonomią i komfortem użytkowania towarzyszyła wysoka estetyka i spójność wszystkich detali. W całym budynku elementy wystroju nawiązują do charakteru placówki. Zarówno laboratoria, jak i przestrzenie wspólne, takie jak przestronny hol czy sala wykładowa, przeznaczone do organizacji wydarzeń specjalnych i konferencji, zostały starannie zaprojektowane i wykonane, dlatego też duże znaczenie miała estetyka urządzeń naściennych do klimatyzacji. Inwestor do wszystkich pomieszczeń wybrał klimatyzator naścienny Rotenso Enos ze względu na jego minimalistyczny, nowoczesny panel pozwalający na dyskretną aranżację w przestrzeniach o różnym charakterze.

System RVF Rotenso dla obiektów o szczególnych wymaganiach
Bogaty typoszereg, duży wybór oraz zaawansowane funkcje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych pozwalają za pomocą systemów klimatyzacji RVF Rotenso spełnić specjalne wymagania istotne np. z powodu przeznaczenia obiektu. W przypadku EHTIC wymagania inwestora w zakresie kontroli i regulacji temperatury w obiekcie nie odbiegały od standardowych. Wyjątkiem był bezwzględny wymóg niezawodności działania systemu. W pomieszczeniu laboratoryjnym utrzymanie stałej temperatury powietrza ma znaczenie dla zapewnienia powtarzalności wyników badań. Spełnienie tego warunku wspiera zastosowanie zaawansowanego sterowania centralnego umożliwiającego blokadę wybranego trybu pracy lub blokadę indywidulanego sterowania dla wybranych jednostek wewnętrznych. Centralne sterowanie pozwala także na ustalenie harmonogramów pracy, pracę grupową wybranych jednostek oraz zarządzanie pracą systemu zdalne poprzez aplikację S-Manager.

Rozwiązania techniczne, moc chłodnicza i liczba jednostek
System klimatyzacji RVF Rotenso dla EHTIC tworzy 7 jednostek zewnętrznych, w tym jedna o mocy chłodniczej 50 kW, dwie o mocy chłodniczej 45 kW, dwie o mocy 33,5 kW oraz jedna o mocy 40 kW i 25,2 kW, do których podłączono w sumie 82 jednostki wewnętrzne ścienne i kasetonowe. Wszystkie jednostki wewnętrze posiadają wbudowany zawór rozprężny EXV, który precyzyjnie zarządza przepływem czynnika chłodniczego w układzie, co sprzyja efektywności pracy systemu klimatyzacji oraz optymalizacji zużycia energii, w szczególności w trybie grzania. System wyposażono także w moduł RVF AHU umożliwiający podłączanie dowolnych jednostek zewnętrznych RVF Rotenso do zasilania chłodnic lub nagrzewnic freonowych central wentylacyjnych. Jednostki zewnętrzne RVF Rotenso wraz z inteligentnym modułem AHU tworzą idealne rozwiązanie gdyż rozpoznając temperaturę zewnętrzną, dążą do osiągnięcia optymalnych warunków termicznych wybierając odpowiedni tryb pracy: chłodzenia lub grzania automatycznie. Za pomocą Modułu AHU RVF Rotenso użytkownik może, wykorzystując czujniki znajdujące się w zestawie, zasilić zarówno wymiennik, który nie posiada zaawansowanego sterowania i oczujnikowania lub centralę posiadającą własną automatykę z wyjściem sygnału 0-10V.

Sterowanie systemem RVF Rotenso
System RVF Rotenso wyposażono w centralny sterownik. Kluczowym elementem zaawansowanych systemów sterowania RVF Rotenso jest płyta główna agregatu odpowiadająca za komunikację, przetwarzanie parametrów zadanych przez użytkownika i zarządzanie pracą całego układu. Bogato wyposażona w elektronikę, będąca sercem układu sterowania, płyta główna systemu sterowania RVF ROTENSO stwarza możliwości dopasowania funkcji systemu sterowania do indywidulanych potrzeb użytkownika wynikających z jednostkowych uwarunkowań, specyfiki pracy i charakteru obiektu. Poza standardowymi i powszechnie dostępnymi opcjami rozwiązania w systemach sterowania RVF Rotenso umożliwiają dodatkowo rozbudowę systemu zarządzania o sterowniki indywidualne i sterowniki centralne dotykowe. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do szeregu dodatkowych funkcji takich jak m.in.:
• sterowanie indywidualne i grupowe,
• możliwość sterowania lokalnego lub zdalnego poprzez sieć WiFi,
• obsługa do 64 jednostek wewnętrznych,
• ustawianie harmonogramów pracy,
• blokada trybów pracy,
• blokada sterowników indywidualnych,
• moduł diagnostyczny,
• wbudowany protokół MODBUS.

Zainteresowanych systemami klimatyzacji RVF Rotenso prosimy o kontakt:
+48 32 285 57 11
[email protected]