Akcesoria do klimatyzacji

Kategorie

Sterowniki przewodowe

Sterowniki bezprzewodowe

Moduły i modemy

Akcesoria dodatkowe

Akcesoria RVF

Filtry

Sterownik przewodowy

System sterowania umożliwiający indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną.
Z poziomu sterownika przewodowego można zarządzać wszystkimi dostępnymi funkcjami klimatyzatora.

Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obsługuje dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C. Uwaga: Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu WiFi. Dla każdej jednostki wewnętrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modułu sterownika Zato X.

Zato X

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Imoto

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Mirai

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik ZATO. Uwaga: Moduł nie jest kompatybilny ze sterownikiem ZATO X.

Moduł sterownika Zato – Versu

Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik ZATO.

Moduł sterownika Zato – Ukura

Sterownik przewodowy

Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami Mirai, Revio, VERSU (od modelu R15), Kuka, Tenji, Jato, Nevo, Aneru (od modelu R16) w systemie SINGLE i MUTLI jako sterownik indywidualny. Kompatybilny również z jednostkami MASTER w systemach DUAL. (Jednostki Tenji T70X-160X R14 są niekompatybilne).

Sava X

Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami CAC jako sterownik pracy grupowej z wyjątkiem modelu Aneru AN.

Loka HAHB

Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami CAC jako sterownik pracy grupowej z wyjątkiem modelu Aneru AN.

Zato

Sterownik indywidulany przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami Tenji T70-160Xi R14 jako sterownik pracy grupowej.

Sava HAHB

Sterownik indywidulany przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami Tenji T70-160Xi R14 jako sterownik pracy grupowej.

Sava CS

Sterownik indywidulany przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami Tenji T70-160Xi R14 jako sterownik pracy grupowej.

Moduł Sava CS

Sterownik przewodowy

Centralny
Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.

Sterownik centralny

Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Kompatybilny z jednostkami Tenji T70-160Xi R14 jako sterownik indywidualny.

Sterownik centralny RSCPT

Sterowniki bezprzewodowe

Sterowniki bezprzewodowe pozwalające na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso®. Wszystkie sterowniki posiadają szeroką gamę funkcji.
Sterownik bezprzewodowy do obsługi klimatyzatorów Rotenso Versu X, Rotenso Imoto X, Rotenso Ukura X.

Anzu

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych klimatyzatora Rotenso Mirai serii X.

Depo

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych klimatyzatora Rotenso Revio serii X.

Defo

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu Pure, Versu Cloth (Caramel & Stone), Versu Mirror (od modelu R15).

Fira

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych klimatyzatorów Rotenso Teta oraz Roni, Elis, serii X od R15.

Gote

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Fresh serii X.

Leaf

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów TENJI T70Xi -T160Xi, pilot umożliwia sterowanie indywidualne żaluzjami.

Lino

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych klimatyzatorów przenośnych Rotenso Giru, Zico, Orta serii X.

Pako

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych klimatyzatorów Rotenso Tenji, Jato serii X.

Setu


Moduły i modemy

Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek Aneru AN, Aneru R16 i Tenji CS generacji „X”

Modem SMART WIFI LCAC

Kompatybilność z jednostką wewnętrzną generacji „X” IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontraktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł Wi-Fi, Dry Contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR.

Moduł Dry Contact RDCX

Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso generacji „X” Teta.

Modem Smart Wi-fi seria T

Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji „V”, „W”, „X”: Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura oraz generecji „X”: Tenji CS, Aneru R16.

Modem Smart Wi-fi seria X

Moduł MFBR VERSU 4-pin 12V (XYE) kompatybilny jest ze sterownikiem przewodowym „”SAVA”” jako sterownik indywidualny. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi VERSU od modelu R15. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego. Moduł multifunkcyjny może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy SAVA lub bramkę BMS Modbus.

MFBR VERSU

Moduł multifunkcyjny kompatybilny ze sterownikiem przewodowym Sava jako sterownik indywidualny. Moduł kompatybilny z jednostkami wewn. Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM). Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego. Moduł multifunkcyjny Versu może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus. Zestaw „MFBR VERSU „ 4-pin 12V (XYE).

MFBR VERSU XYE

Moduł MFBR ANERU HAHB 2-pin 12V (HAHB) kompatybilny jest ze sterownikiem przewodowym „”SAVA CS HAHB”” jako sterownik indywidualny. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną ANERU od modelu R16. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej.

MFBR ANERU HAHB

Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi MIRAI. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowe oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika Centralnego. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł multifunkcyjny MFBR. Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.

MFBR ANERU HAHB

Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi REVIO (9-12-18k). Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowe oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika Centralnego. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł multifunkcyjny MFBR. Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.

MFBR REVIO 9-12-18k

Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi REVIO (24k). Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowe oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika Centralnego. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł multifunkcyjny MFBR. Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava lub bramkę BMS Modbus.

MFBR REVIO 24k

Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną IMOTO serii „X”. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/ OFF oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI, Dry Contact RDCX lub Moduł multifunkcyjny MFBR. Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO pozwala jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava WM oraz bramkę BMS Modbus

MFBR IMOTO

Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokół komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Kompatybilność z serią „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Cloth, Versu Pure i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Bramka BMS Modbus obsługuje maksymalnie do 64 jednostek wewnętrznych.

BMS MODBUS 64 (bramka)


Akcesoria dodatkowe

Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso®.

Dry Contact RDCV

Akcesoria RVF

Sterowanie
Sterownik dotykowy charakteryzuje się kompaktową budową, niewielkimi wymiarami i nowoczesną stylistyką pasującą do każdego pomieszczenia.

Sterownik Centralny RVF-GWC3

Nowoczesny pilot bezprzewodowy dla jednostek wewnętrznych systemów RVF Rotenso®, umożliwia wygodną kontrolę pracy.

Sterowniki bezprzewodowe RVF-RC5

Sterownik dotykowy charakteryzuje się kompaktową budową, niewielkimi wymiarami i nowoczesną stylistyką pasującą do każdego pomieszczenia.

Sterownik centralny dotykowy RVF-TSCC

Sterownik dotykowy charakteryzuje się kompaktową budową, niewielkimi wymiarami i nowoczesną stylistyką pasującą do każdego pomieszczenia.

Sterownik Przewodowy RVF-WC3-WT

Sterownik dotykowy charakteryzuje się kompaktową budową, niewielkimi wymiarami i nowoczesną stylistyką pasującą do każdego pomieszczenia.

Sterownik Przewodowy RVF-WC4S

Sterownik dotykowy charakteryzuje się kompaktową budową, niewielkimi wymiarami i nowoczesną stylistyką pasującą do każdego pomieszczenia.

Sterownik Przewodowy RVF-WC4B

Filtry

Do klimatyzacji
Filtr usuwa szkodliwe, organiczne związki oraz lotne cząstki formaldehydu ze skutecznością 92,9% w ciągu 2,5 godziny. Dostępny jest również jako opcja dodatkowa.

Filtr Cold Nano iAIR

Polecany do pomieszczeń narażonych na występowanie odorów (nieprzyjemnych zapachów pochodzenia biologicznego, dymu papierosowego czy też zapachów kuchennych). Dodatkowo dzięki zawartej witaminie C przyczynia się do większej ochrony przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych oraz obniża poziom stresu.

Filtr z aktywnym węglem i witaminą C

Uwalnia ujemne jony neutralizujące jony dodatnie, dzięki czemu pomaga utrzymać świeże powietrze. Poprawa elektrochemiczna powietrza ma pozytywny wpływ na samopoczucie – łagodzi stres wzmacnia odporność.

Filtr jonizujący

Ilość węgla aktywnego znajdującego się w filtrze pozwala na wyeliminowanie ok. 90% gazów takich jak np. ozon, węglowodory, związki siarki i azotu. Filtr eliminuje nieprzyjemne zapachy kuchenne, pochodzenia biologicznego i dym papierosowy.Filtr skutecznie wyłapuje cząstki kurzu oraz sierści zwierząt.

Filtr z aktywnym węglem iAI

Właściwości dezodoryzujące filtra umożliwiają usunięcie z powietrza nieprzyjemnych zapachów. Stopniowo uwalniany jest przyjemny, jaśminowy aromat, co pozwala przez wiele tygodni cieszyć się świeżym zapachem w pomieszczeniu.

Filtr aromatyzujący jaśminowy

Na skutek reakcji zachodzącej pomiędzy plazmą, a cząsteczkami tlenu wytwarzane są aktywne elektrycznie atomy odpowiedzialne m.in. za neutralizowanie niepożądanych zapachów, usuwanie cząstek kurzu, bakterii, grzybów i sadzy. Proces filtracji kończy jonizacja powietrza i powstanie ozonu o właściwościach bakteriobójczych.

Filtr Plasma iAIR

Reakcja chemiczna zachodząca wewnątrz filtra powoduje rozkład cząstek organicznych, spalin, gazów oraz bakterii. Filtr z TiO2 posiada właściwości samoczyszczące, superhydrofilowe, bakteriobójcze, antystatyczne, dezodoryzujące oraz czyszczące powietrze.

Filtr Nano fotokatalityczny TiO2

Materiał genetyczny komórki ulega utlenieniu dzięki katalitycznym właściwościom srebra. O skuteczności filtra z jonami srebra świadczy likwidacja przeszło 99,9% bakterii i grzybów.

Filtr z jonami srebra Silver Ion iAIR

Dezynfekuje powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków i bakterii oraz wirusów na poziomie 99,97%. Powietrze wychodzące z klimatyzatora jest więc wyjątkowo sterylne.

Filtr antybakteryjny HEPA iAIR

To jeden z najskuteczniejszych sposobów filtracji zanieczyszczonego powietrza. Cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio bądź ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń.

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtry 3M HAF pomagają eliminować kurz i pył. Ze względu na brak ramek oraz samonośną konstrukcję filtr może być łatwo dostosowany do już istniejącej instalacji.

Filtr 3M HAF

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr jonizujący
+ Filtr z witaminą C

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr Silver Nano
+ Filtr z witaminą C

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr przeciwpyłkowy
+ Filtr z witaminą C

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr z aktywnym węglem
+ Filtr Silver Ion

Filtr Cold Nano iAIR
+ Filtr Platynowy Nano
+ Filtr z witaminą C

Filtry

Do oczyszczaczy
6-etapowy filtr kompozytowy, w którego skład wchodzą: filtr antybakteryjny EPA klasy E12, filtr elektrostatyczny HD iAIR, filtr z aktywnym węglem iAIR, filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR, filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR, filtr biologiczny Zeolite iAIR.

Aero

Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR
Filtr kompozytowy 3 w 1: – Filtr z aktywnym węglem iAIR – Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR – Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12

Qube

Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR
Filtr z aktywnym węglem iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12

Ione

Filtr kompozytowy 4 w 1: – Filtr elektrostatyczny HD iAIR – Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E11 – Filtr z aktywnym węglem iAIR – Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR

Wint

Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką jonów z srebra iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12

Piura

Filtr kompozytowy 4 w 1: – Filtr elektrostatyczny HD iAIR – Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 – Filtr z aktywnym węglem iAIR – Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR

Cleo