Sprawdź możliwość uzyskania dotacji do zakupu pomp ciepła Rotenso w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Ciepłe Mieszkanie dla właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych.

Możliwość uzyskania dotacji na zakup pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze do celów ogrzewania mają także właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Program Ciepłe Mieszkanie jest rozszerzeniem programu Czyste powietrze i jego celem jest również poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz jakości powietrza. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i ich wymianę m.in. na pompę ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze.

W przypadku programu Ciepłe Mieszkanie, podobnie jak innych programów, o wysokości dofinasowania decydują progi dochodowe wnioskodawcy. Jednakże mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin mogą liczyć na nieco wyższe kwoty dofinasowania. Program jest skierowany do gmin i to one ogłaszają nabór dla osób fizycznych.

Sprawdziliśmy na jakiej wysokości dofinansowanie mogą liczyć właściciele budynków wielorodzinnych.

1. Dla podstawowego poziomu dofinansowania, do którego uprawnieni są beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza kwoty 120 000 zł wysokość dotacji może wynieść:

 • do 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 15 000 zł,
 • do 35% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 17 500 zł,
  w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

2. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, do którego uprawnieni są beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość dofinansowania może wynieść:

 • do 60% poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000 zł,
 • do 65% poniesionych kosztów, nie więcej niż 26 900 zł ,
  w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

3. Dla najwyższego poziomu dofinansowania, do którego uprawnieni są których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym dotacja może wynieść;

 • do 90% poniesionych kosztów, nie więcej niż 37 500 zł,
 • do 95% poniesionych kosztów, nie więcej niż 39 900 zł ,
  w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Wnioskując o dotację na zakup pompy ciepła powietrze-woda należy wybrać urządzenie, które spełnia wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC). Takie wymagania spełniają pompy ciepła Rotenso wszystkich serii tj. Aquami, Windmi, Airmi, Heatmi.

Beneficjenci, którzy zdecydują się z kolei na zakup pompy ciepła powietrze-powietrze muszą wybrać klimatyzator, który dla trybu pracy ogrzewanie ma klasę efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego). Wśród klimatyzatorów czyli pomp ciepła powietrze-powietrze dobrych marek np. Rotenso bez trudu znajdziemy urządzenia o doskonałych parametrach w trybie grzania.

Poniżej przedstawiamy listę pomp ciepła powietrze-woda, które spełniają warunki programu Ciepłe Mieszkanie (urządzenia o podwyższonej efektywności energetycznej):

Pompy ciepła powietrze-woda typu split:

Rotenso Aquami Split
Rotenso Heatmi Split
Rotenso Aquami Airmi Split

Pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok:

Rotenso Aquami Monoblock (poza Aquami Big Mono 30 kW)
Rotenso Airmi Monoblock
Rotenso Windmi Monoblock

Pompy ciepła powietrze-woda split typu all in one:

Rotenso Aquami All in Split

Poniżej lista pomp ciepła powietrze-powietrze, zweryfikowanych i wprowadzonych na listę ZUM, spełniających wymagania programu „Ciepłe Mieszkanie” tj. spełniających w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego). Polecane urządzenia Rotenso posiadają podwyższoną klasę efektywności energetycznej A+++ lub A++ w trybie grzania i są wyposażone w pakiet pracy całorocznej.

Rotenso Mirai – klasa A+++(grzanie); SCOP 5,3
Rotenso Revio – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Teta – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Teta Mirror – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Imoto – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Versu Cloth – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Versu Pure – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Versu Mirror – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Luve – klasa A++(grzanie): SCOP 4,6
Rotenso Aneru – klasa A+(grzanie) SCOP 4,0
Rotenso Aneru AN- klasa A+(grzanie) SCOP 4.0

Szerzej o pompach ciepła powietrze-powietrze polecanych do pracy całorocznej piszemy -> tutaj