Marka Rotenso zawsze dotrzymuje kroku najwyższym możliwym standardom. Oszczędność energii, bezpieczeństwo oraz komfort w trakcie użytkowania to kluczowe aspekty naszych produktów. Dzięki temu użytkownicy pomp ciepła naszej produkcji są w pełni zadowoleni przez cały okres użytkowania. Ważny znak jakości naszych wyrobów stanowi Europejski Certyfikat Jakościowy KEYMARK, świadczący o zgodności wyrobów Rotenso z nawet bardzo rygorystycznymi normami.

 

Czym jest Certyfikat KEYMARK?

KEYMARK to znak jakości dobrowolnie nadawany wszystkim produktom i usługom spełniającym europejskie normy jakości. Jego posiadaczami są prestiżowe organizacje CEN oraz CENELEC, które testują i oceniają produkty lub usługi, a także tworzą normy ułatwiających ich współpracę, handel, ochronę konsumentów, efektywność czy wreszcie innowacyjność. Z tego powodu pompy ciepła z serii HEATMI marki Rotenso nie mogły obejść się bez Certyfikatu KEYMARK, będącego potwierdzeniem wyjątkowej jakości.

 

Korzyści certyfikacji KEYMARK dla konsumentów

Program certyfikacji KEYMARK to dla każdego konsumenta jasny sygnał, że kupuje towar bądź usługę warte zaufania oraz spełniające możliwie najwyższe normy europejskie. Znak programu KEYMARK wydają podmioty trzecie oznacza to, że jego przyznanie było bezstronne.

Europejski Certyfikat KEYMARK uzupełnia również oznaczenie CE (Conformité Européenne). W przypadku niektórych produktów sankcjonowany jest on prawnie. Co to oznacza dla konsumenta? Wspomniane oznaczenie CE stanowi swego rodzaju potwierdzenie klasy wyrobów lub usług i daje pewność, że wybór jest słuszny.

Dzięki certyfikatowi KEYMARK konsumenci mają gwarancję, że zakupione pompy ciepła Rotenso nie będą szkodliwie oddziaływały na środowisko. Niezbędnej minimalizacji ulega emisja gazów cieplarnianych, a energię pozyskujemy bezpośrednio z otaczającego powietrza, czyli odnawialnego źródła energii. Warto dodać, że deklarowana wydajność cieplna również jest potwierdzana przez KEYMARK.

 

Nie tylko KEYMARK mamy też certyfikat Eurovent!

Jakość pomp ciepła Rotenso potwierdza nie tylko Certyfikat KEYMARK. Istotnym gwarantem jest także Certyfikat Eurovent. Potwierdza on, że produkty związane z klimatyzacją, ogrzewaniem czy systemami wentylacji ściśle odpowiadają europejskim oraz globalnym standardom pod względem parametrów technicznych i wydajności.

Eurovent (Europejski Komitet ds. Wentylacji i Chłodnictwa) jest założoną w 1958 roku organizacją non-profit, działającą w pełni niezależnie. Głównym obiektem zainteresowania Eurovent są dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji.

 

Jak przebiega proces certyfikacji KEYMARK? 

Certyfikacja KEYMARK to złożony proces, który składa się z kilku etapów. Przebiega on przy współpracy z kilkoma niezależnymi jednostkami. Badają one różne parametry produktu bądź usługi i wystawiającymi konstruktywną ocenę, zgodnie z obowiązującą procedurą certyfikacji.

Wstępna ocena danego produktu lub usługi

Pompy ciepła z serii HEATMI marki Rotenso, podobnie jak w przypadku innych podmiotów ubiegających się o Certyfikat KEYMARK, przedstawiliśmy odpowiedniej jednostce certyfikacyjnej. To początkowy etap całej procedury, który służy wstępnej ocenie produktu z europejskimi normami.

Przedstawienie dokumentacji technicznej

Weryfikacja dokumentacji technicznej przez jednostkę certyfikacyjną jest jednym z fundamentalnych czynników, które wpływają na uzyskanie Certyfikatu KEYMARK. Ponieważ marka Rotenso skrupulatnie stosuje się do wszystkich wytycznych związanych z tym aspektem, etap został zakończony w pełni pozytywnie.

Próby laboratoryjne

Laboratorium badawcze konkretnej jednostki certyfikacyjnej przeprowadza próby oraz testy w różnych kategoriach i sprawdzając tym samym zgodność produktu z narzuconymi standardami. Tym sposobem konsumenci mają pewność, że zakupiony przez nich towar cechuje się wyjątkową jakością, a certyfikacja wyrobów jest uzasadniona.

Wizyty oceniające oraz audyt

Specjalne delegacje odwiedzają zakłady dostarczające produkt lub usługę. Sprawdzają, czy są one produkowane w trosce o ekologię, ale też czy spełniają standardy innowacyjności. Dla Rotenso był to bardzo ważny etap, gdyż wyciągnęliśmy konstruktywne wnioski dotyczące jakości naszych urządzeń, jak i zrównoważonego rozwoju technologii.

Certyfikacja produktu

Jeśli wszystkie formalności zostały dopięte na ostatni guzik, kandydat otrzymuje certyfikat jakości. Proces jednakże nie można uznać za całkowicie zakończony, bowiem w przyszłości jednostki KEYMARK regularnie weryfikują utrzymanie obowiązujących standardów.

Certyfikat KEYMARK posiadają:

  • pompy ciepła z serii HEATMI.
Europejski Certyfikat KEYMARK