Sprawdź wysokość dofinasowania do zakupu pomp ciepła
i klimatyzacji
Rotenso w programie „Moje Ciepło”

Moje Ciepło dla nowych, energooszczędnych budynków.

Od kwietnia 2022 r. o dotację na zakup pompy ciepła do celów ogrzewania, lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej mogą się starać również właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, co do których:

  • nie złożono zawiadomienia o pozwoleniu na użytkowanie, bądź
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 r.,
  • złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Warunkiem otrzymania dofinasowania jest jednak wysoki standard energetyczny budynku. Od 2023 r. na dotację mają szanse właściciele budynków, których maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekracza 55 kWh/(m2 × rok).

Wysokość dofinasowania do zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda wynosi:

  • 30 proc., lub
  • 45 proc. w przypadku wnioskodawców posiadających kartę dużej rodziny, jednak nie więcej niż 7 000 zł.

Takiej wysokości wsparcie można otrzymać również na zakup pompy ciepła powietrze-powietrze czyli klimatyzacji w systemie centralnym tj. obsługującym cały budynek, jeżeli zamierzamy wykorzystywać ją do ogrzewania domu.

Oznacza to, że na zakup pompy ciepła Rotenso powietrze-woda typu split i monoblock wszystkich serii to jest Rotenso Aquami, Rotenso Airmi, Rotenso Heatmi i Rotenso Windmi oraz systemu klimatyzacji Rotenso (o wysokiej efektywności energetycznejw trybie grzania) właściciele nowych domów mogą otrzymać do 7 000 zł dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy listę pomp ciepła powietrze-woda, które spełniają warunki programu Moje Ciepło
(kwalifikowane jako urządzenia o podwyższonej efektywności energetycznej):

Pompy ciepła powietrze-woda typu split:

Rotenso Aquami Split
Rotenso Heatmi Split
Rotenso Airmi Split

Pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok:

Rotenso Aquami Monoblock (poza Rotenso Aquami Big Mono 30 kW)
Rotenso Airmi Monoblock
Rotenso Windmi Monoblock

Pompy ciepła powietrze-woda split typu all in one:

Rotenso Aquami All in Split

Poniżej lista pomp ciepła powietrze-powietrze, zweryfikowanych i wprowadzonych na listę ZUM, spełniających wymagania
programu „Moje Ciepło”
tj. w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego). Polecane urządzenia Rotenso posiadają podwyższoną klasę
efektywności energetycznej A+++ lub A++ w trybie grzania i są wyposażone w pakiet pracy całorocznej.

Rotenso Mirai – klasa A+++(grzanie); SCOP 5,3
Rotenso Revio – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Teta – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Teta Mirror – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Imoto – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Versu Cloth – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Versu Pure – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Versu Mirror – klasa A++(grzanie); SCOP 4,6
Rotenso Luve – klasa A++(grzanie): SCOP 4,6
Rotenso Aneru – klasa A+(grzanie) SCOP 4,0
Rotenso Aneru AN- klasa A+(grzanie) SCOP 4.0

Szerzej o pompach ciepła powietrze-powietrze polecanych do pracy całorocznej piszemy -> tutaj