Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Rotenso se sídlem na ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polsko. Vaše údaje budou zpracovávány pro statistické účely a za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 b) a čl. 6 f) obecného nařízení o zpracování údajů. Oprávněným zájmem je podnikání, ochota jej rozšířit a umožnit efektivní distribuci zboží. Údaje budou předány subjektu, který zpracovává kontaktní formulář pro společnost Rotenso.

Ukládání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány do konce kalendářního roku nebo do ukončení výměny informací. Na vaši žádost je také odstraníme.

Právo na osobní údaje

Upozorňujeme, že máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se vás týkají, opravit je, vymazat nebo omezit jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů. Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem. Pro korespondenci je nutné uvést e-mailovou adresu. Jméno a příjmení jsou nepovinné, usnadní komunikaci. Pokud e-mailovou adresu neuvedete – formulář nebude možné odeslat. Osobní údaje nebudou použity pro profilování a automatické rozhodování.