Lista ZUM jest bezpośrednio związana z programem „Czyste Powietrze”. Ma on na celu dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych pieców grzewczych oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Niedawno pojawiły się pewne zmiany w programie „Czyste Powietrze”, a co za tym idzie – zmiany wymagań m.in. dla dofinansowania do pomp ciepła. Co należy o nich wiedzieć? W dalszej części opiszemy najważniejsze fakty.

 

Czym jest lista ZUM?

Lista ZUM (właściwie Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) to wykaz urządzeń grzewczych. Pomaga on w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Daje ona producentom możliwość promowania swoich produktów. Klienci z kolei zyskują potwierdzenie, że kupowany przez nich towar ma odpowiednią jakość.

Kategorie w liście ZUM:

 • pompy ciepła;
 • kotły grzewcze spalające paliwa kopalne lub kotły na biomasę;
 • ogrzewanie elektryczne (kotły i pozostałe elementy);
 • kolektory słoneczne;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne;
 • materiały budowlane (np. izolacyjne);
 • węzły cieplne.

Listę ZUM można znaleźć, klikając ten odnośnik.

 

Lista ZUM jest obowiązkowym elementem programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” stworzono w celu ochrony środowiska i gospodarki oraz pomocy w modernizacji starych domów i źródeł grzewczych. Polega on na udzielaniu dopłat do wymiany przestarzałych systemów grzewczych opartych na piecach oraz docieplenia budynków jednorodzinnych.

Dotacja z programu „Czyste Powietrze” jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim należy posiadać określony typ nieruchomości. Brane są też pod uwagę wysokość i rodzaj dochodu. Istotne jest również czy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza. Najważniejsze informacje na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć tutaj. Na liście ZUM znajdują się również pompy ciepła Rotenso: Heatmi Split, Airmi Monoblock oraz Aquami Monoblock.

 

Ważne daty

Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe wymogi w liście ZUM, dotyczące tylko pomp ciepła. Wszystkie wnioski złożone do programu „Czyste Powietrze” po tym dniu będą już rozpatrywane na nowych zasadach.

Zmiany w programie przewidują okres przejściowy. Będzie on trwał do 13 czerwca 2024 roku. Czas ten służy wprowadzaniu poprawek do samego programu „Czyste Powietrze” oraz listy ZUM. Od 14 czerwca 2024 roku lista ZUM będzie zawierała tylko pompy ciepła, które przeszły wymagane badania w laboratoriach znajdujących się w krajach UE lub EFTA, bądź posiadają jeden z certyfikatów jakościowych: KEYMARK, EHPA lub Eurovent.

Lista ZUM - zmiany

 

Zakres badań i certyfikatów jakościowych

Badania jakościowe pomp ciepła są określane przez normy EN-14511, EN 14825 oraz EN 12102. Zakres można przedstawić następująco:

 • oceny wydajności pomp ciepła, m.in. współczynnika COP (EN 14511);
 • obliczanie rocznej efektywności pomp ciepła (EN 14825);
 • badanie i wyznaczenie mocy akustycznej (EN 12102-1).

Celem wszystkich badań jest określenie spełnienia wymagań stawianym urządzeniom przez Rozporządzenia i Dyrektywy UE

Producenci pomp ciepła dodatkowo przedstawiają certyfikaty jakościowe. Może to być np. HP KEYMARK, EHPA Q lub Eurovent. Certyfikat HP KEYMARK posiadają wszystkie pompy ciepła serii Heatmi, Windmi oraz Airmi Monoblok. Potwierdza on, że parametry urządzenia są zgodne z wymaganiami norm i dyrektyw europejskich. Jest przyznawany przez prestiżowe organizacje CEN i CENELEC.

 

Badania przeprowadzane w ramach listy ZUM oraz certyfikatów jakościowych

Wszystkie badania przeprowadzane są w celu wprowadzenia urządzenia na listę ZUM. Dzięki nim klient kupujący daną pompę ciepła może mieć pewność, że będzie ona spełniała wszystkie oczekiwania techniczne i jakościowe wymagane w programie “Czyste powietrze”.

Procedura została stworzona, aby uporać się z problemem nieuczciwych producentów. Wiele pomp ciepła pozyskiwanych z niepewnych źródeł nie spełniało deklarowanych parametrów technicznych. W efekcie użytkownicy urządzeń nie mogli dobrze ogrzać pomieszczeń lub płacili bardzo wysokie rachunki za prąd.

Lista ZUM

Wprowadzenie urządzenia na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów wymaga szeregu badań. Są one wykonywane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne. Pomiary dotyczą m.in. wydajności, efektywności energetycznej oraz emisji hałasu. To najważniejsze parametry, które są regulowane przez regulamin programu „Czyste Powietrze”.

Certyfikaty jakościowe

Badania wykonywane w celu przyznania certyfikatów jakościowych mają szerszy zakres. Testowana jest wytrzymałość materiałów, kontroli zostaje też poddana linia produkcyjna. Z tego powodu umieszczenie urządzenia na liście ZUM wraz z posiadanym certyfikatem jakościowym daje większą gwarancję dobrego jakościowo urządzenia.